Нүүр Мэдээ Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ) -ийн талаархи сургалт

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ) -ийн талаархи сургалт

  • by Admin
  • 2021-07-28

Бремен их сургууль, Тарту их сургууль, Катаниа их сургууль, Халле-Виттенберг нарын их сургуулиудын хамтаран зохион байгуулагдах Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ) -ын талаархи сургалт. Сургалт нь Erasmus+ Programme URGENT  (Энэтхэг ба Монголын хот суурингийн тэсвэрлэх чадвар ба дасан зохицох чадвар), Erasmus+ Programme MARE  (Зүүн өмнөд Азийн далайн эрэг, бэлчир орчны тогтвортой байдал) хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж байна.

6 сарын 30-наас 7 сарын 2-ны хооронд гурван өдрийн сургалтыг Zoom онлайн платформоор дамжуулан хийгдсэн.

Интерактив сургалт нь “Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи” -ын гол талыг оролцогчдод танилцуулах зорилготой бөгөөд MARE болон URGENT төслийн Европын түншүүдээр дамжуулсан болно. Сургалтанд лекторуудын онолын мэдээлэл, оролцогчдод зориулсан бүлгийн практик дасгалууд болон МХХТ-ийн мэргэжилтнүүдийн нэмэлт мэдээлэл, оролтыг багтаасан болно. Сургалтын хүрээнд оролцогчид МХХТ-ийн сэдэв, тэдгээрийн нийгэм, эрдэм шинжилгээний салбарт нэмэгдэж буй ач холбогдлын талаар танилцуулахаас гадна МХХТ-ийн чухал, түгээмэл арга зүй (жишээлбэл, Гео-Мэдээллийн систем, Лекц) -ийн талаар дэлгэрэнгүй, гүнзгий мэдлэг олж авах болно. Бичлэг, Вэбэд суурилсан сургалтын платформ гэх мэт).

Сургалтын тодорхой зорилго нь оролцогчид болон төслийн хамтрагчдын гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх, түншүүдийн хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, МХХТ-ийг дүрслэх, ашиглах, ойлгох талаар шинжлэх ухааны тодорхой мэдлэг, жишээ өгөх явдал юм. МХХТ-ийн өсөлт, ялангуяа дэлхийн цар тахлын үед болон энэ хугацаанд хэрхэн хөгжиж ирсэн тухай өгүүлсэн.

+