Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал: Ногоон ба цэнхэр дэд бүтэц, байгальд түшиглэсэн шийдлийг дэмжихэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр, чадавх бэхжүүлэлт, мэдээлэл харилцааны технологи ашиглалт, оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа – URGENT төсөл
619050-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
www.urgent-project.net

МЭДЭЭ

ИРЭЭДҮЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

URGENT төслийн танилцуулга бичлэг

ERASMUS DAY -2021 арга хэмжээнд зориулан URGENT төслийн танилцуулга видеог бэлтгэсэн.  Үргэлж сэтгэл татам бичлэг хийдэг МУИС-ийн хамт олондоо баярлалаа.

URGENT төсөлтэй хоблоотой хурал

2021 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр URGENT төсөлтэй холбоотой хуралдаан, хэлэлцүүлэг боллоо. .

Эстони улсын Байгаль орчны яамын зохион байгуулсан семинар

2021 оны 6-р сарын 3-нд Эстонийн Байгаль орчны яамнаас URGENT төсөлтэй холбоотой сонирхолтой семинар зохион байгууллаа. .

Италийн хамтрагчдын зохион байгуулж буй цахим үйл ажиллагаа

Манай төсөлтэй маш их хамааралтай онлайн чухал арга хэмжээг Италийн хамт олон 2021 оны 4-р сарын 28-нд хуваалцаж, зохион байгууллаа. .

Монголд эхлүүлэх уулзалт

2021 оны 4-р сарын 23-ны өдөр URGENT төслийн анхан шатны семинар цахимаар зохион байгуулагдлаа. Семинарт нийт 5 байгууллагын 28 оролцогч оролцож, 12 илтгэлийг танилцууллаа.

+